اعلامیه مطبوعاتی فعالان و نهادهای جامعه مدنی

در پیوند به تراژیدی کشتار شهروندان در مسیر شاهراه کندز توسط گروه طالبان
کابل- 12 جوزای 1395

طالبان باز هم با وحشت و ترور در مسیر شاهراه قندوز، صفحۀ سیاه دیگری بر کارنامه های غیر انسانی شان افزودند. درین حادثۀ دردناک یک بار دیگر به قتل عام مسافران بی گناه و بی دفاع پرداختند و خنجر سیاه دشمنی را در قلب مادران و پدران داغدار این سرزمین وحشت و ترور فرو بردند. آنها با بی شرمی تمام مسئولیت این جنایت را نیز به عهده گرفته و یکبار دیگر به همشهریان ما نشان دادند که چه وحشیانه قصی القب اند و بی رحم.

تاریخ از تکرار این ددمنشی و بی رحمی گواهی می دهد و همانگونه که بار نخست نیست، بار آخر نیز نخواهد بود. دشمنان انسان و انسانیت درین جغرافیای وحشت تصمیم گرفته اند مادران بی شماری را به خاک سیاه عزاداری بنشانند و پدرانی بیشتری را در سوگ فرزندان جوان شان قامت خم کنند. اما غافل ازینکه دیگر نمی توانند در برابر ارادۀ راسخ مبارزه با ترور و وحشت که نه تنها با انزجار پروردگار از قتل بی گناهان؛ بل با ارادۀ مطمئن مردمان سر بکف این سرزمین همگام است؛ ایستادگی کنند. این بار اگر دولت-حکومت هم نتواند پاسخ دهد، مردم اراده کرده اند که پوز دشمن را بر خاک بمالند و میهن را ازین لوث نا پاکان؛ پاک کنند.

مردم شریف این کشور می دانند که این خنجر ها از بی کفایتی و بی مسئولیتی زمامداران بر سینه هاشان فرود می رود. ورنه دشمن را یارای رویارویی با این ملت همیشه در سنگر نیست. طراری، راهگیری و قطاع الطریفی نشانی از درماندگی و زبونی دشمنِ را می رساند که توانایی مبارزۀ رویاروی با جوانان دلیر و سنگرداران راه آزادی را ندارد. دریغ که با این همه شناخت از چنین دشمن سوگند خورده و بی رحم، حكومت برنامه های ناکام دفاع شهروندان را با تلاش های مذبوحانه برای به اصطلاح صلح برای فریب اذهان عامه براه می اندازد. ما هزینه های سنگینی درین راهی که به ترکستان می رود؛ پرداخته ایم و هنوز هم می پردازیم.

با آنکه بیشتر از شصت درصد از بودجه ملی صرف هزینه های امنیتی میگردد، هنوز هم نا امنی از بزرگترین چالشها برای مردم افغانستان است. سیاست های مذبوحانه و نا به کار حکومت، هر روز مردمان بی دفاع ملکی ما را قربانی می گیرند. حادثۀ قندوز، هرات و غزنی از تازه ترين نمونه های این ادعا فقط در دو روز گذشته ست. دولت باید بداند که اساسی ترین مکلفیتش تامین امنیت جان و مال شهروندان است. با تاکید برین اصول خواسته های ذیل را به عنوان اولویت های جدی مردم مطرح می کنیم تا زمامداران درین راستا مسئولیت گرفته و هرچه عاجل تراقدام کنند:

– سکوت شورای علما در برابر این همه جنایات و به خصوص قطاع الطریقی، نا مسلمانیست. این شورا مکلف است امر به معروف و نهی عن المنکر را ملاک کار و استدال شرعی قرار دهد.

– شورای عالی صلح باید هرچه زودتر از نتایج ناکام و نا کارآمد روند مصالحه به مردم افغانستان معلومات داده و موقف رسمی خویش را در رابطه به حاثه قندوز اعلام کند. اگر این شورا کارایی لازم و مناسب از خویش نشان ندهد باید هرچه عاجل ملغی گردد.

– شورای امنیت در قسمت هماهنگی سه نهاد نظامي باید هرچه زودتر اقدام نموده و به مردم اطمینان دهد که ضعف مدیریتی تکرار نمی شود و مردم جگرگوشه های شان را چنین رایگان به قتل گاهای واقع در شاهراه ها نمی فرستند. شورای امنیت ملی همچنان باید از معرفی تعلل کنندگان وظیفوی به مراجع عدلی و قضایی اطمینان دهد.

– مسئولین حکومت وحدت ملی در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان و عوامل نفوذی گروه طالبان در درون حکومت باید اقدام عملی و جدی نماید. افراد همسو و همکار با طالبان را شناسایی، محاکمه و مجازات کرده و دولت را از ستون پنجم دشمن پاك سازند.

– حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر گزارش کامل و قناعت بخش از حادثه قندوز را با مردم و جامعه مدنی شریک بسازد و به مردم اطمینان دهد که پس ازین در پیگیری قضیه های کشتار مردم جدی عمل می کند.

این اعلامیه رسما و به صورت کتبی به ادارات مسئول ارسال می گردد و تا سه روز منتظر جواب قانع کننده از طرف دولت هستیم. در صورت دریافت نکردن پاسخ قناعت بخش و اقدام عملی دولت به خواست های ما، اقدام به اعتراضات مدنی گسترده تر خواهیم کرد.

اضافه کردن نظر