اعلامیه رسانه ‌یی فعالان مدنی و شهروندان

حکومت در قبال دریافت مالیه از شهروندان موظف به ارایه خدمات شهری می باشد!
کابل افغانستان – ۲۶ حمل ۱۳۹۵

با وجود اینکه کابل یکی از خوش آب و هوا ترین شهرهای دنیا بشمار میرود؛ ولی سالهاست که به خاطر آلودگی هوا و ضعف در مدیریت شهری به یکی از شهرهای آلوده و بی نظم جهان تبدیل شده است. از زمان آغاز حکومت کرزی تا کنون هیچگاه در راستای بهبود وضعیت شهری کابل اقدام معیاری و سیستماتیک نشده است. با وجود اینکه در روزهای اول تشکیل حکومت وحدت ملی وعده های زیادی در راستای بهتر شدن وضعیت عمومی شهرکابل از طرف رهبران حکومت وحدت ملی سپرده شد ولی هیچگاه این وعده ها جنبه عملی به خود نگرفت. در روزهای نخست تشکیل حکومت رییس جمهور غنی در نشستی که با فعالان جامعه مدنی در ارگ داشت به همه وعده سپرد که با گماشتن شهردار جدید کابل را به زودترین وقت تبدیل به یک شهر نمونه در منطقه می کند. از زمان وعده رییس جمهور تاکنون نه تنها کابل زیباتر و نمونه نشده است که متاسفانه هر روز چهره کابل بی نظم تر و نازیبا تر شده است. حتی کابل در لیست آلوده ترین شهرهای جهان مقام دوم را کسب نمود. همه شاهد هستند که با کوچکترین بارندگی خیابانهای کابل تبدیل به رودخانه های خروشان می شود که حتی عبور و مرور از یک طرف خیابان به طرف دیگر نیز دشوار میگردد. از جانب هم در هنگام بارندگی با سرازیر شدن فاضلاب از ارتفاعات باعث آلودگی مضاعف در شهر میگردد و حفر چاه های فاضلاب خودسرانه باعث آلوده شدن کانالهای آب آشامیدنی گردیده است. ادامه ساز و ساختها بدون پلان شهری که اماکن تجاری و مسکونی را باهم مختلط میسازد نیز ظاهر شهر را زشت تر ساخته است. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون شهرداری کابل بدون شهردار اداره می شود و رهبران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند که شهردار جدید را معرفی نمایند. با وجود اینکه شهرداری یکی از پر درآمدترین ارگانهای دولتی است و به بهانه های مختلف از مردم پول جمع آوری می کند ولی خدماتی که ارایه میشود به هیچ وجه رضایت بخش نیست. هنوز هم کوچه های کابل محل انباشت زباله هاست و هنوز هم با اندک بارندگی عبور و مرور شهروندان و وسایط نقلیه دچار مشکل میشود. با اینکه اکثر شهروندان سالهاست که مالیات می پردازند ولی هیچگاه از صورت مصرف مالیات پرداخت شده اطلاعی ندارند. مردم در قبال پرداخت مالیات خواهان ارایه خدمات شهری از طرف دولت هستند که متاسفانه تاکنون خدمات معیاری از طرف دولت ارایه نگردیده است و حتا مردم نمی دانند که دولت با پول مالیات آنها چه می کند و این بودجه کجا مصرف میشود. نبود اماکن تفریحی مانند پارک ها نیز از ضروریت اولیه شهری می باشد که اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی تشنابهای شهری در قسمت های پرازدحام شهر وجود ندارد. با درنظرداشت اینکه ارایه خدمات شهری از وظایف اصلی شهرداری کابل و دیگر شهرداریها می باشد ولی هیچگاه خدمات ارایه شده رضایت بخش و قابل قبول برای مردم نبوده و ادامه این روند باعث افزایش نارضایتی مردم از دولت میگردد.

در بارندگی های بهاری امسال خیابانهای کابل تبدیل به رودخانه آلوده گردید و انباشت آب در کوچه ها باعث خسارات زیاد به اموال عمومی و خصوصی گردد. خانه ها و دکانهای زیادی بر اثر این بارندگی تخریب گردید و به وسایط نقلیه زیادی نیز خسارات سنگین وارد شد. با توجه به امکانات مالی که در شهرداری کابل وجود دارد و با درنظرداشت وظیفه قانونی و رسمی دولت در قبال ارایه خدمات شهری، وضعیت نا به سامان موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و دولت باید هرچه زودتر در قسمت رفع این مشکل اقدام عملی و جدی نماید.
ما مردم شهر کابل و فعالان جامعه مدنی از حکومت وحدت ملی و اداره شهرداری کابل تقاضا داریم تا به موارد زیر به طور جدی رسیدگی و از اجراعات شان به مردم اطمینان دهند در غیر آن اقدام به نافرمانی مدنی نموده و به اعتراضات قانونی خود ادامه می دهیم:

1. در زودترین وقت ممکن شهردار کابل به مردم معرفی گردد و به زودترین وقت زمینه برگزاری انتخابات شهرداری مساعد سازد؛
2. بودجه ومنابع درآمد شهرداری کابل و دیگر شهرداریها را با شهروندان و رسانه ها بر اصل شفافیت و حسابدهی شریک ساخته و از موارد مصرف درآمد شهرداری معلومات دقیق و قناعت بخش ارایه نمایند؛
3. شهرداری به بهانه های مختلف از مردم و کسبه کاران پول دریافت میکند که این درآمد ها در برخی موارد در شهرداری ثبت نمی گردد. هنوز هم فساد اداری در شهرداری ها وجود دارد. مسوولین دولتی باید هرچه عاجل از اقدامات غیر قانونی و اخاذیهای شهرداری و دیگر ارگانهای دولتی جلوگیری به عمل آورده و به مردم اطیمنان دهد؛
4. دولت در قبال مالیاتی که از شهروندان میگیرد موظف به ارایه خدمات رفاهی معیاری می باشد که تاکنون چنین نبوده است. دولت باید از حجم درآمد مالیات و منابع مصرف مالیات به مردم اطلاع دهد، در غیر آن ما شهروندان و فعالان جامعه مدنی از پرداخت مالیات در آینده امتناع می ورزیم؛
5. شهرداری کابل در قسمت ایجاد کانالیزاسیون شهر و جلوگیری از وضعیت نابه سامان در بارندگیها و همچنین پاک کاری خیابانها از زباله های انباشته شده هرچه عاجل اقدام جدی نماید؛
6. از شهروندان کابل تقاضا داریم که به وظیفه شهروندی خود عمل نموده ودر پاک کاری شهر و آماده ساختن محیط زیبا با رعایت فرهنگ شهر نشینی شهرداری را یاری رسانند؛ و
7. اگر در قسمت خواسته های شهروندان و فعالان جامعه مدنی اقدامهای جدی و عملی صورت نگیرد و از آن به مردم اطیمنان داده نشود، ما فعالان جامعه مدنی و شهروندان اعتراضات مدنی را گسترش داده و اقدام به نافرمانی مدنی می کنیم.

به امید کابل زیبا و افغانستان سبز!

اضافه کردن نظر